22 lutego 2019

Wybrane zagadnienia finansów i rachunkowości

Zasadniczym celem opracowania jest prezentacja teoretyczno-metodycznych i praktycznych rozwiązań dla wybranych zagadnień z zakresu finansów i rachunkowości, w tym podatków, oceny kondycji finansowej, zagadnień kosztowych i […]
22 lutego 2019

Rachunek kosztów i controlling

Podstawowym celem publikacji, na którą składa się 10 artykułów, jest prezentacja teoretyczno-metodycznych i praktycznych rozwiązań dla wybranych zagadnień z zakresu rachunku kosztów i controllingu, ze szczególnym […]
22 lutego 2019

Historia administracji w gminie Krasiczyn

K r a s i c z y n w okresie Galicji posiadał status miasteczka, dzisiaj posiada statut gminy z wójtem na czele gminy, a tworzy ją […]
22 lutego 2019

Ulanickie wesele

„Ulanickie wesele” praca zbiorowa młodzieży z Ulanicy pod kierunkiem Anny Marszałek-Rochowicz.   Więzią łączącą pokolenia jest tradycja, która łączy w jedną całość przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Dzięki niej […]
22 lutego 2019

Poezja pięciu parków

Ukazał się tom poezji przyrodniczej będący wynikiem dwóch edycji konkursu poetyckiego ph. „Poeta przyrodniczy”. Tematyka konkursu związana była z pięcioma parkami, którymi administruje Zespół Parków Krajobrazowych […]
22 lutego 2019

Kosowy historia i współczesność

Na kartach książki pt. Kosowy historia i współczesność, autor opisał dzieje tej miejscowości na przestrzeni lat, podając jej właścicieli, opisując kolejno jej dzieje. W drugiej części mamy […]
22 lutego 2019

Nadleśnictwo Bircza. Przewodnik.

Nadleśnictwo Bircza. Przewodnik. Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Birczańskie” publikacja przy współautorstwie Łukasza Bajdy i Stanisława Orłowskiego.    Przewodnik zawiera propozycję ośmiu tras (z uwzględnieniem mapki z wyrysowanym przebiegiem […]
22 lutego 2019

Trochę mierzy po żniwach

Na kolejny zbiór wierszy składają się utwory, które w większości powstały po ostatnim wakacyjnym pobycie Adama Żuchowskiego we Frysztaku.    W słowie poetyckim zawarł autor ocenę (czasem bolesną […]
22 lutego 2019

Łopuszka Wielka na starej fotografii

Prezentowany album powstał w ramach projektu mającego na celu badanie dziejów Łopuszki Wielkiej. Zamieszczone w nim stare fotografie ukazujące miejsca, ludzi i wydarzenia związane z Łopuszką […]