21 lutego 2019

Za wierszem… wiersz

Za wierszem… wiersz Poniedziałek – że przed wtorkiem w drodze?I że wtorek – miejsce robi środzie?Ja po wierszu – kolejny wiersz „płodzę”,a jak często? – Oczywiście nie co dzień! (…) Więc zebrałem takich dni […]
21 lutego 2019

Ujezna. W stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej (1913–2013)

Ujezna. W stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej (1913–2013) autorstwa Janusza Motyki to monografia, do wydania której inspiracją był jubileusz 100-lecia utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeznej (miejscowość pod […]
21 lutego 2019

Dziewczyna i Tatry

„Dziewczyna i Tatry” tomik poetycki Adama Żuchowskiego. Po raz kolejny autor daje świadectwo umiłowania polskich gór. Tematyka zbiorku jest wielowątkowa, bo mamy tu opisy przyrody, nawiązywanie […]
21 lutego 2019

Opowiadania… wyssane z palca

Najnowszy, składający się z blisko czterdziestu opowiadań, zbiór  Adama Żuchowskiego zatytułowany Opowiadania… wyssane z palca. Tematyka oscyluje wokół różnych spraw, zdarzeń, także dziwnych, nieprzewidywalnych. To proza, która […]
21 lutego 2019

Na srebrnej, pajęczej strunie

Najnowszy zbiór poezji Adama Żuchowskiego pt. „Na srebrnej, pajęczej strunie” to kolejny przykład wierności i stałości uczuć poety względem swojej „małej Ojczyzny”. W wierszach zawartych w […]
21 lutego 2019

Łańcut pozornych przypadków

Wszystko inne, już nie nasze Wtedy inaczej było…Obcy garnek, obcy sąsiad, obcy nawet własny dom.Wszystko inne, już nie nasze… Niebo wciąż to samo, ale takie ponure. Ziemia niezmienna, teraz nasze […]
21 lutego 2019

Lutoryż 1373–1990

Jest na tym świecie jedno miejsce, tak bardzo podobne do wielu innych, a jednak – jak spojrzę na nie oczyma serca – jedyne w swoim rodzaju […]
21 lutego 2019

Ksiądz Józef Mucha. Kustosz Zakątka Mary

„Ksiądz Józef Mucha. Kustosz Zakątka Maryi” autorstwa Krzysztofa Jarosza to okolicznościowe opracowanie, które można traktować jako szersze wspomnienie o kapłanie, który w pamięci wielu parafian zapisał się […]
21 lutego 2019

Lepsze Jutro

Album powstał na podsumowanie projektu innowacyjno-testującego PRS „Lepsze jutro” w ramach projektu systemowego Rewitalizacja Społeczna Program Operacyjny Kapitał ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie […]