22 lutego 2019

Osobistych bajeczkach

Adam Żuchowski w „Osobistych bajeczkach” kreśli w istocie rzeczy swoją dziecięcą autobiografię frysztacką z perspektywy dojrzałego człowieka. Nakładanie się czasów i psychologicznych klimatów jest tu nieuniknione. […]
22 lutego 2019

Idzie se nocka, mo ciemne ocka

Najnowszy tomik poetycki Pana Adama Żuchowskiego obfituje w wiersze, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się nieco dziwne, ale „są one z <kącika snu>, a […]
22 lutego 2019

70 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku

Z okazji „kamiennych godów” Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku ukazał się album przedstawiający historię Jubilatki na tle ważnych wydarzeń historycznych tak w dziejach samego miasta, jak […]
22 lutego 2019

Historia kościoła i parafii w Zapałowie

„27 października 2017 roku minie 90. rocznica powstania samodzielnej parafii rzymskokatolickiej w Zapałowie. Jej początek dała kaplica, której Akt poświęcenia fundamentów odczytano w 2009 roku. Nową […]
22 lutego 2019

Zabytki ziemi dębickiej

„Zabytki ziemi dębickiej” to album, w którym przedstawiono niektóre z zachowanych bezcennych zabytków, jakie możemy zobaczyć, zwiedzając powiat dębicki. W krajobrazie kulturowym tego powiatu przeważają ziemiańskie […]
22 lutego 2019

Nadleśnictwo Kolbuszowa

Pierwsza publikacja, która ukazuje dzieje Nadleśnictwa Kolbuszowa od średniowiecza do współczesności. Publikacja podzielona jest na cztery rozdziały, w których autor rzetelnie (w oparciu o bogaty materiał […]
22 lutego 2019

Jednokonną furką przez świat

Kolejny, z licznych już wydanych autorstwa Adama Żuchowskiego, tomik wierszy, który właśnie ukazał się drukiem, otwiera wiersz o takim samym tytule: Spójrz na tę jednokonną furkę […]
22 lutego 2019

Wybrane zagadnienia finansów i rachunkowości

Zasadniczym celem opracowania jest prezentacja teoretyczno-metodycznych i praktycznych rozwiązań dla wybranych zagadnień z zakresu finansów i rachunkowości, w tym podatków, oceny kondycji finansowej, zagadnień kosztowych i […]
22 lutego 2019

Rachunek kosztów i controlling

Podstawowym celem publikacji, na którą składa się 10 artykułów, jest prezentacja teoretyczno-metodycznych i praktycznych rozwiązań dla wybranych zagadnień z zakresu rachunku kosztów i controllingu, ze szczególnym […]