Jan Kuca  urodził się w Mołodyczu. Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej w Mołodyczu jako dyrektor.

Z wykształcenia historyk. Regionalista, który szczególnie interesuje się historią swego regionu. Przez lata gromadził materiały dotyczące jarosławskiego Zasania, co pozwoliło na wydanie publikacji pt. Opowieści jarosławskiego Zasania (cz. 1  2008; cz. 2  2009; cz. 3  2012, wznowienie z uzupełnieniem 2016).
Najnowsza książka pt. O wielkiej wojnie w powiecie jarosławskim (2016) to próba zmierzenia się z tematem I wojny światowej na ziemiach położonych nad Sanem i Lubaczówką.