Urodzony w Jarosławiu. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych. 

 Przewodnik turystyczny, terenowy na obszarze województwa podkarpackiego, członek Zarządu Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Terenowych i Pilotów Wycieczek. Autor licznych wystaw, odczytów i artykułów o historii i zabytkach Jarosławia, publikowanych w prasie lokalnej oraz Rocznikach Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia i innych. 

 Laureat nagrody honorowej „Jarosława 2000” w dziedzinie aktywności społecznej.

 Odznaczony odznaką Zasłużony Działacz Kultury, odznaką Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Jarosławia, złotą odznaką SMJ.
  Regionalista, dokumentalista i kolekcjoner pamiątek przeszłości związanych z Jarosławiem i powiatem jarosławskim, jak również wszelkich materiałów o społeczności żydowskiej z tego terenu.


  Autor publikacji: Jarosław. Przewodnik (wyd. I 2014), Zarys historii Żydów w Jarosławiu i okolicy. Holokaust, czasy powojenne i współczesne (2015), Jarosław. Przewodnik (wyd. II 2015), Aktywnie po powiecie jarosławskim. Przewodnik (2015), Pierwszy transport więźniów z Jarosławia i Radymna do KL Auschwitz (2016) i Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Jarosławiu. Legioniści w walce o niepodległość (2018).