Droga Św. Jakuba w Polsce

Publikacja jest efektem kilkuletniej pracy naukowej w ramach doktoratu. Na monografię składa się siedem rozdziałów, w których dr Łukasz Mróz przedstawia Drogę św. Jakuba oraz ruch […]

Topiec, błąd, lizibożek i dzidko. Relikty ludowych wierzeń demonologicznych z okolic Przeworska

Publikacja powstała jako komentarz wystawy ph. „Topiec, błąd, lizibożek i dzidko. Relikty ludowych wierzeń demonologicznych z okolic Przeworska”, która została otwarta w Galerii „Magnez” Muzeum w Przeworsku. W […]

Gmina Tyczyn przewodnik

W 2018 roku przypada 650 lat nadania praw miejskich Tyczynowi. Stąd pojawił się pomysł, aby w roku jubileuszowym lokacji miasta wydać przewodnik, w którym ukazane zostanie […]

Śladami Zamieszańców

„Śladami Zamieszańców” to historyczno-kulturowe studium, wędrówka umożliwiająca poznanie materialnych śladów wielowiekowego dziedzictwa kulturowego dawnej rusińskiej enklawy utożsamianej z grupą etnograficzną Zamieszańców. W wyniku powojennej komunistycznej inżynierii […]

Co mówią bruki

„Co mówią bruki” to tomik szczególny, bo debiutancki. Wiersze do tego zbiorku powstawały przez wiele miesięcy. Autorka zawarła w nim swój „maleńki olbrzymi świat”. Poruszana w […]

My, Grotołazi

My, Grotołazi to pierwszy w tym roku wydany zbiór Adama Żuchowskiego, w którym autor opisuje swoje wyprawy do jaskiń.    Poeta rodem z Frysztaka odkrywa przed Czytelnikiem kolejną swoją pasję, jaką jest […]