Osobistych bajeczkach

Adam Żuchowski w „Osobistych bajeczkach” kreśli w istocie rzeczy swoją dziecięcą autobiografię frysztacką z perspektywy dojrzałego człowieka. Nakładanie się czasów i psychologicznych klimatów jest tu nieuniknione. […]

Idzie se nocka, mo ciemne ocka

Najnowszy tomik poetycki Pana Adama Żuchowskiego obfituje w wiersze, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się nieco dziwne, ale „są one z <kącika snu>, a […]

70 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku

Z okazji „kamiennych godów” Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku ukazał się album przedstawiający historię Jubilatki na tle ważnych wydarzeń historycznych tak w dziejach samego miasta, jak […]

Historia kościoła i parafii w Zapałowie

„27 października 2017 roku minie 90. rocznica powstania samodzielnej parafii rzymskokatolickiej w Zapałowie. Jej początek dała kaplica, której Akt poświęcenia fundamentów odczytano w 2009 roku. Nową […]

Zabytki ziemi dębickiej

„Zabytki ziemi dębickiej” to album, w którym przedstawiono niektóre z zachowanych bezcennych zabytków, jakie możemy zobaczyć, zwiedzając powiat dębicki. W krajobrazie kulturowym tego powiatu przeważają ziemiańskie […]

Nadleśnictwo Kolbuszowa

Pierwsza publikacja, która ukazuje dzieje Nadleśnictwa Kolbuszowa od średniowiecza do współczesności. Publikacja podzielona jest na cztery rozdziały, w których autor rzetelnie (w oparciu o bogaty materiał […]