Jednokonną furką przez świat

Kolejny, z licznych już wydanych autorstwa Adama Żuchowskiego, tomik wierszy, który właśnie ukazał się drukiem, otwiera wiersz o takim samym tytule: Spójrz na tę jednokonną furkę […]

Wybrane zagadnienia finansów i rachunkowości

Zasadniczym celem opracowania jest prezentacja teoretyczno-metodycznych i praktycznych rozwiązań dla wybranych zagadnień z zakresu finansów i rachunkowości, w tym podatków, oceny kondycji finansowej, zagadnień kosztowych i […]

Rachunek kosztów i controlling

Podstawowym celem publikacji, na którą składa się 10 artykułów, jest prezentacja teoretyczno-metodycznych i praktycznych rozwiązań dla wybranych zagadnień z zakresu rachunku kosztów i controllingu, ze szczególnym […]

Historia administracji w gminie Krasiczyn

K r a s i c z y n w okresie Galicji posiadał status miasteczka, dzisiaj posiada statut gminy z wójtem na czele gminy, a tworzy ją […]

Ulanickie wesele

„Ulanickie wesele” praca zbiorowa młodzieży z Ulanicy pod kierunkiem Anny Marszałek-Rochowicz.   Więzią łączącą pokolenia jest tradycja, która łączy w jedną całość przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Dzięki niej […]

Poezja pięciu parków

Ukazał się tom poezji przyrodniczej będący wynikiem dwóch edycji konkursu poetyckiego ph. „Poeta przyrodniczy”. Tematyka konkursu związana była z pięcioma parkami, którymi administruje Zespół Parków Krajobrazowych […]