Kosowy historia i współczesność

Na kartach książki pt. Kosowy historia i współczesność, autor opisał dzieje tej miejscowości na przestrzeni lat, podając jej właścicieli, opisując kolejno jej dzieje. W drugiej części mamy […]

Nadleśnictwo Bircza. Przewodnik.

Nadleśnictwo Bircza. Przewodnik. Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Birczańskie” publikacja przy współautorstwie Łukasza Bajdy i Stanisława Orłowskiego.    Przewodnik zawiera propozycję ośmiu tras (z uwzględnieniem mapki z wyrysowanym przebiegiem […]

Trochę mierzy po żniwach

Na kolejny zbiór wierszy składają się utwory, które w większości powstały po ostatnim wakacyjnym pobycie Adama Żuchowskiego we Frysztaku.    W słowie poetyckim zawarł autor ocenę (czasem bolesną […]

Łopuszka Wielka na starej fotografii

Prezentowany album powstał w ramach projektu mającego na celu badanie dziejów Łopuszki Wielkiej. Zamieszczone w nim stare fotografie ukazujące miejsca, ludzi i wydarzenia związane z Łopuszką […]

Ze szczytu w doliny

„Ze szczytu w doliny” zbiorek opowiadań Adama Żuchowskiego. Tytuł nieco przewrotny i zaskakujący zarazem. Tym razem nie są to opowiadania stricte o górskiej tematyce. Zbiorek zawiera […]

Trzeciescy. Dynowska historia rodziny, domu i miejsca

Trzeciescy. Dynowska historia rodziny, domu i miejsca pod red. Józefa Stolarczyka. Okazją do wydania tej cennej publikacji było nadanie Parkowi Miejskiemu w Dynowie imienia Trzecieskich. Obecność rodziny […]