„Ciepielowscy z Dzikowca” pod redakcją M. Piórka.  W każdej niemal miejscowości naszego kraju znajdują się sławne nazwiska i rodziny znane z przeszłości ich życia i służby, z poczucia patriotyzmu oraz miłości do swojego narodu i Ojczyzny. Taką właśnie była rodzina Ciepielowskich z Dzikowca.

Nazwisko Ciepielowski pojawiło się w Dzikowcu w połowie XVIII wieku i wyrodziło się w II połowie XX stulecia. Jednak potomkowie tej rodziny żyją nadal w różnych stronach naszego kraju, a także w Europie i USA. Do Dzikowca Ciepielowscy przybyli w I połowie XVIII wieku z pogranicza Mazowsza i ziemi sandomierskiej – zapisano we wstępie.

Książka ma charakter publikacji popularnonaukowej i obejmuje sześć rozdziałów: I. O wsi Dzikowiec (oprac. M. Piórek), II. Ciepielowscy – genealogia rodu (XVI–XX wiek), (oprac. M. Piórek), III. Rodowód Ciepielowskich z Dzikowca (oprac. M. Piórek), IV. Pułkownicy w rodzie Ciepielowskich (oprac. Ł. Ożóg), V. Przedstawiciele rodu Ciepielowskich w świetle dokumentów (oprac. M. Piórek), VI. Sokołowskie epizody dziejów rodu Ciepielowskich (oprac. B. Walicki).

Informacje wykorzystane w książce oparte zostały na dostępnych dokumentach, licznych fotografiach archiwalnych, niejednokrotnie pochodzących z prywatnych archiwów członków rodzin, a także na zdjęciach współczesnych.


Format B5, Ilość stron 176, Oprawa miękka, kolorowa

Publikacja powstała z inicjatywy i na zlecenie Urzędu Gminy w Dzikowcu.

Książka do nabycia u Zleceniodawcy.