N i e c h o b r z  ma bogatą i piękną historię, której początki sięgają XIV stulecie, (...) to wioska bardzo bliska mojemu sercu. Jestem jednym z wielu pielgrzymów nawiedzających niechobrzańskie sanktuarium, którzy zanoszą przed cudowny obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy swoje prośby, radości troski i krzyże  – pisze w słowie wstępnym dr Ryszard Tłuczek. Publikacja pt. „Niechobrz. Zarys dziejów” w całości poświęcona została podrzeszowskiej miejscowości.  Podstawę źródłową, służącą do opracowania tematu, stanowią materiały znajdujące się w Archiwum Państwowym w Rzeszowie, Archiwum Archidiecezjalnym w Przemyślu oraz Instytucie Pamięci Narodowej o. Rzeszów, jak również kroniki parafii Niechobrz, a także lokalna prasa, czasopisma naukowe oraz bogata literatura przedmiotu.
W sześciu rozdziałach, które nie stanowią jedynie opracowania o charakterze historycznym, ale są także swego rodzaju dokumentacyjnym kalendarium, autor przedstawia najdawniejsze dzieje Niechobrza, lata wojny i okupacji, a także czasów późniejszych, w sumie obejmuje okres od 1373 do 1989 roku. Ale dzieje Niechobrza to nie tylko historia, to również związani z tym zakątkiem Podkarpacia ludzie, wydarzenia oraz dziedzictwo kulturowe.
Publikację zamyka aneks, na który składają się zdjęcia współczesne oraz archiwalne.

 

Format A5 Ilość stron 112 Oprawa miękka, kolorowa

Książka powstała na zlecenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale