Dzieje Kościoła rzymskokatolickiego w Hłudnie autorstwa Pani Agaty Dudy to publikacja, która ma na celu utrwalenie dziejów Kościoła w Hłudnie.
   Hłudno to mała miejscowość w województwie podkarpackim w powiecie brzozowskim, której istnienie zapoczątkował bliżej nieznany rycerz osadzony na tym terenie przez króla Kazimierza Wielkiego.  
  
Publikacja, która powstawała przez dłuższy czas, jest wynikiem lokalnego patriotyzmu, umiłowania "małej Ojczyzny", obserwacji jej dziejów, zainteresowania historią miejscowości, ale także stanowi doskonałe kompendium wiedzy na temat społeczności, jej życia kształtowanego na przestrzeni wielu wieków.
   Książka została podzielona na sześć rozdziałów, z których każdy traktuje o innym zagadnieniu skupionym wokół kościoła pw. św. Klary w Hłudnie. Bo mamy tu historię powstawania parafii, autorka wymienia poszczególnych kapłanów pracujących w parafii z podaniem ich dokonań dla kościoła za czasów duszpasterzowania w parafii. Nie brak również wypisów z kroniki parafii, która obrazowo i rzeczowo pozwala spojrzeć na pewne aspekty. Jeden z rozdziałów opisuje kapliczki i krzyże przydrożne znajdujące się w Hłudnie.
  
Całość książki dopełniają zdjęcia archiwalne, które wypełniają kolejne strony publikacji. 

Format B5, Ilość stron 160 + kolorowa wkładka na końcu książki, prezentująca współczesne oblicze kościoła w Hłudnie, Oprawa miękka

Publikacja powstała na zlecenie Pani Agaty Dudy.