Trzeciescy. Dynowska historia rodziny, domu i miejsca pod red. Józefa Stolarczyka. Okazją do wydania tej cennej publikacji było nadanie Parkowi Miejskiemu w Dynowie imienia Trzecieskich.

Obecność rodziny Trzecieskich w Dynowie potwierdza się tu nawet od końca XVII w., gdy po udziale w chwalebnej odsieczy wiedeńskiej w 1683 r. Jan Wojciech, zwany Albertem, objął zarząd nad kluczem dóbr dynowskich z ramienia Ogińskich i Czartoryskich.

Publikacja przynosi wiele wspomnień potomków rodu Trzecieskich, opartych nie tylko o osobiste przeżycia, ale również bogaty materiał zdjęciowy zgromadzony w archiwum rodziny. Kolejne rozdziały odsłaniają przed czytelnikiem koleje losów członków rodziny Trzecieskich ściśle związanych z mieszkańcami dynowskiego dworu, a kanwą do snucia tych wspomnień jest niejednokrotnie burzliwa historia Polski.

 

  

Format B5, Ilość stron 64, Oprawa twarda

 

Publikacja powstała z inicjatywy i na zlecenie Urzędu Miejskiego w Dynowie.