Ukazał się tom poezji przyrodniczej będący wynikiem dwóch edycji konkursu poetyckiego ph. „Poeta przyrodniczy”. Tematyka konkursu związana była z pięcioma parkami, którymi administruje Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu, tj. Parku Krajobrazowego Gór Słonnych, Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”, Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej oraz Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego. Celem konkursu była odpowiedź na pytanie, czy miłość do przyrody i regionu można wyrazić piękniej niż wierszem? Okazuje się, że tak, bowiem powstało wiele utworów poetyckich, w których autorzy – mieszkańcy regionu, uczniowie szkół – ukazali piękno obszaru parków, znajdujących się na terenie Podkarpacia. W wierszach, które zostały ułożone jakby w pięć osobnych części, z której każda dotyczy danego parku, niejednokrotnie pojawia się zachwyt nad przyrodą, ukazując bogactwo świata roślin i zwierząt. Każdy z autorów miał inne skojarzenia związane z obcowaniem z przyrodą, w inny sposób opisywał znajdujące się tu zabytki, towarzyszyły tym opisom różne uczucia i emocje. Piękno przyrody i zabytków poza formą tekstową (wierszami) zostało również ujęte na zdjęciach, które stanowią integralną część tomu.

Format 11 x 21 cm, Ilość stron 152, Oprawa twarda

Publikacja powstała na zlecenie Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.