K r a s i c z y n w okresie Galicji posiadał status miasteczka, dzisiaj posiada statut gminy z wójtem na czele gminy, a tworzy ją 15 sołectw, tj. Brylińce, Chołowice, Cisowa, Dybawka, Korytniki, Krasice, Krasiczyn, Krzeczkowa, Mielnów, Olszany, Prałkowce, Rokszyce, Śliwnica, Tarnawce i Zalesie.    

   W publikacji, podzielonej na część historyczną (którą opracował dr Leszek Zugaj) oraz współczesną (opracowaną we własnym zakresie przez Urząd Gminy w Krasiczynie przy wydatnym udziale Pana Jerzego Gruszeckiego – sekretarza), przybliżona została historia administracji w gminie Krasiczyn na przestrzeni wieków. W końcowej części znajdują się aneksy, w których zamieszczono spisy radnych gromadzkich i gminnych w latach 1954–1990 i spisy rad gminy Krasiczyn w latach 1990–2018. oraz współczesną, przybliżono historię administracji w gminie Krasiczyn na przestrzeni wieków.
W końcowej części znajdują się aneksy, w których zamieszczono spisy radnych gromadzkich i gminnych w latach 1954–1990 i spisy rad gminy Krasiczyn w latach 1990–2018.storyczną oraz współczesną, przybliżono historię administracji w gminie Krasiczyn na przestrzeni wieków.
W końcowej części znajdują się aneksy, w których zamieszczono spisy radnych gromadzkich i gminnych w latach 1954–1990 i spisy rad gminy Krasiczyn w latach 1990–2018.

 

Format B5, Ilość stron 60, Oprawa twarda

Publikacja powstała z inicjatywy i na zlecenie Urzędu Gminy w Krasiczynie.