Pierwsza publikacja, która ukazuje dzieje Nadleśnictwa Kolbuszowa od średniowiecza do współczesności. Publikacja podzielona jest na cztery rozdziały, w których autor rzetelnie (w oparciu o bogaty materiał źródłowy, który stanowią książki z archiwów prywatnych i zagranicznych, wspomnienia, relacje, ankiety, dokumenty, kroniki itp.) przedstawia historię Nadleśnictwa Kolbuszowa, poddając szczegółowej analizie badawczej szereg zagadnień.
  
540 stron ciekawej, a przede wszystkim cennej publikacji, która odkrywa „leśne tajemnice”, uwieczniająca w tym opracowaniu historycznym bogatą działalność przyrodniczą, gospodarczą, społeczną i edukacyjną w lasach Nadleśnictwa Kolbuszowa. Książka wzbogacona licznymi zdjęciami (archiwalnymi i współczesnymi), które stanowią ważną dokumentację i dopełnienie treści.
   W końcowej części znajduje się Aneks, w którym zebrano plany, dokumenty, świadectwa, pisma, a także zdjęcia grupowe pracowników Nadleśnictwa Kolbuszowa w wybranych latach jego funkcjonowania

  

Format B5, Ilość stron 540, Oprawa twarda

Publikacja powstała z inicjatywy i na zlecenie Nadleśnictwa Kolbuszowa.

Książka do nabycia u Zleceniodawcy.