„Zabytki ziemi dębickiej” to album, w którym przedstawiono niektóre z zachowanych bezcennych zabytków, jakie możemy zobaczyć, zwiedzając powiat dębicki. W krajobrazie kulturowym tego powiatu przeważają ziemiańskie dwory oraz dworki, kościoły, kaplice i zabytkowe nekropolie, zabudowania folwarczne, kamieniczki oraz wille. Wszystkie te obiekty czy gmachy stanowią cenne dziedzictwo kulturowe, będące efektem prac poprzednich pokoleń, mające wielkie znaczenie historyczne, kulturowe czy też artystyczne. Koncepcja albumu jest jakby dwutorowa. Z jednej strony mamy tekst opisujący dany obiekt, zaś z drugiej rysunek przedstawiający dany zabytek ziemi dębickiej. Wszystkie rysunki, które znalazły się w publikacji, wykonał dr Andrzej B. Krupiński.

Format 22 x 22 cm, Ilość stron 52, Oprawa twarda

Publikacja powstała na zlecenie Starostwa Powiatowego w Dębicy.