Najnowszy tomik wierszy Adama Żuchowskiego, w którym wspomnienie o domu, rodzinie, bliskich
i znajomych, o rzece i cenniejsze są nade wszystko.

Nie ma w nich myśli godnych Pascala,
ni rymów Wieszcza Juliusza,
toć je tęsknoty chwila wyzwala,
dziejba minionych chwil wzrusza.

Nic nie powtórzy się już tak samo,
wiem: – czekać na to nie pora
i za zamkniętą zostanie bramą
minione „wczoraj”, „przedwczoraj”...
                    /„O moich wierszach”/

 

  W całość zbioru wplecione są rysunki Marka Hadro.

Format A5, Ilość stron 74, Oprawa miękka, kolorowa