Publikacja, która ukazała się na rynku wydawniczym, jest próbą nakreślenia dziejów parafii rzymskokatolickiej w Mrzygłodzie, położonej na terenie archidiecezji przemyskiej, w dolinie Sanu, u podnóża Gór Słonnych. Dzieje miejscowości należących do parafii w Mrzygłodzie, tj. Dębna, Dobra, Hłomcza, Łodzina, Mrzygłód, Siemuszowa, Tyrawa Solna, sięgają czasów zamierzchłej przeszłości. „Opisane dzieje Mrzygłodu stanowią nie tylko jeszcze jedną pozycję historyczną, ale są cennym świadectwem dziejów ludzi oraz źródłem wiedzy i edukacji, a tym samym rozumienia własnej tożsamości” – pisze w recenzji ks. dr hab. Andrzej Garbarz.

Dzieje parafii Mrzygłód, przedstawione zostały w dziesięciu rozdziałach i obejmują bardzo szerokie spektrum spraw: od położenia, terytorium, poprzez dzieje poszczególnych wsi, krajobraz sakralny (kościoły, cerkwie, kapliczki, krzyże przydrożne i cmentarze), losy mieszkańców parafii na frontach II wojny światowej, losy Żydów na terenie parafii, duchowieństwo, aż po współczesną działalność liturgiczno-duszpasterską mrzygłodzkiej parafii.

Bogactwem pracy jest materiał faktograficzny: archiwalne i współczesne zdjęcia, ryciny. Na szczególną uwagę zasługuje także obszerna bibliografia oraz przypisy, nadające książce walor pracy naukowej. 

Bogactwem pracy jest materiał faktograficzny: archiwalne i współczesne zdjęcia, ryciny. Na szczególną uwagę zasługuje także obszerna bibliografia oraz przypisy, nadające książce walor pracy naukowe

Format B5, Ilość stron 536, Oprawa twarda

Publikacja powstała na zlecenie Parafii pw. Rozesłania Apostołów w Mrzygłodzie.