Prezentowana monografia jest pierwszą próbą ujęcia całości dziejów Bud Łańcuckich od jej początków do czasów współczesnych. Poznawanie dziejów tej miejscowości w powiecie łańcuckim ułatwia chronologiczny podział układu rozdziałów. Jej opisania podjął się Pan Mirosław Rzepka, który z tą miejscowością związany jest od zawsze.

 Niejako dodatkiem do publikacji są zamieszczone Aneksy, w których zawarł autor wybrany materiał źródłowy, a także krótkie biogramy zasłużonych mieszkańców wsi.

 Publikacja poparta długoletnimi badaniami i wieloma źródłami, które zostały zebrane w wykazie bibliograficznym.

 Celem książki jest wypełnienie luki, bowiem nie ma, jak dotąd, publikacji, która traktowałaby o Budach Łańcuckich w sposób całościowy.

 

Format B5, Ilość stron 194 + na końcu zamieszczona jest kolorowa 12-stronicowa wkładka ze zdjęciami pokazującymi współczesne Budy Łańcuckie, Oprawa miękka

Publikacja powstała na zlecenie Autora.