Lepsze Jutro

Album powstał na podsumowanie projektu innowacyjno-testującego PRS „Lepsze jutro” w ramach projektu systemowego Rewitalizacja Społeczna Program Operacyjny Kapitał ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie […]