Wydawnictwo EDYTORIAL Małgorzata Kuźniar, Bartosz Kuźniar spółka cywilna

ul. Św. Kingi 20/70
35-614 Rzeszów
tel.  730 999 731lub730 999 732

e-mail:

edytorial.info@gmail.com

lub

redakcja.edytorial@gmail.com

NIP 5170374127
REGON 363858842

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
nr r-ku 55 1050 1562 1000 0092 2286 4903