Brzozów i powiat brzozowski w latach 1918–1939

0 out of 5

Celem książki, która właśnie ukazała się na rynku wydawniczym, jest przedstawienie dziejów Brzozowa i powiatu brzozowskiego. Zamknięcie zakresu badań  w latach 1918–1939 wynikało z przełomowego ich znaczenia dla dziejów tak Brzozowa, jak i powiatu brzozowskiego, kiedy to po odzyskaniu niepodległości zapoczątkowany został rozwój powiatu oraz powstawało wiele instytucji życia społecznego, gospodarczego i politycznego.

Autor podjął kilka zagadnień, które do tej pory nie były przedmiotem szerszych badań i opracowań naukowych.  Ukazano ważne aspekty życia mieszkańców powiatu brzozowskiego, wybitnie rolniczego, w sferze społeczno-gospodarczej, ich aktywność polityczną, kulturalną, oświatową oraz religijność mieszkańców. Wszystko zamknięte w pięciu rozdziałach, w których kanwą do badań były materiały różnej proweniencji, tj. źródła drukowane, archiwalia, wspomnienia, opracowania naukowe.

Format: B5
Ilość stron: 480
Oprawa twarda, kolorowa
ISBN 973-83-65551-23-8

Category: Monografie