Dzieła jednego życia. Pamięci księdza prałata Bronisława Fili

0 out of 5

Urodziłem się, żeby być rybakiem… tak mówił o sobie wspaniały rybak Santiago, główny bohater opowiadania Ernesta Hemingwaya pt. Stary człowiek i morze.
Wszyscy, którzy znali ks. Bronisława Filę, którzy się z nim zetknęli i byli świadkami jego duszpasterskiej posługi, mogą podobnie o nim powiedzieć: on urodził się, żeby być księdzem. Kapłaństwo było jego wielką pasją, oddaniem bez reszty Bogu i ludziom. To sprawiło, że posługa duszpasterska w jego wydaniu była piękna i fascynuje do dziś – pisze we wstępie ks. Marin Bocho, proboszcz jarosławskiej Kolegiaty.
Książka „Dzieła jednego życia. Pamięci księdza prałata Bronisława Fili” stanowi cenne opracowanie dotyczące osoby księdza Bronisława Fili, dziekana i wieloletniego proboszcza jarosławskiej Kolegiaty, a przy tym człowieka bardzo mocno związanego z Jarosławiem. Pomimo upływu lat postać tego duszpasterza nie przestaje fascynować. Przez głębokie zaangażowanie w sprawy wiernych, dla których był wzorem, przewodnikiem, ucieleśnił w sobie ewangeliczny ideał kapłana.
Prezentowana książka przedstawia życie Bronisława Fili począwszy od najmłodszych lat, poprzez kolejne szczeble edukacji, obejmuje lata wojny światowej, kolejne parafie, w których przyszło mu pracować, jak również uczestnictwo w okresie stanu wojennego w procesie ks. Władysława Drewniaka, czy szereg inicjatyw, jakie podjął dla samego Jarosławia, np. dzięki jego staraniom wyremontowano kościół pw. Świętego Ducha, był także inicjatorem utworzenia parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu. Zatem najkrócej można rzec, że jest to opracowanie, które pozwala nam poznać Bronisława Filę, idąc bezpośrednio śladami jego życia. To nie tyle książka o człowieku, ale o tym, ile jest on w stanie zrobić w ciągu życia.
Słowa księdza Bronisława, mimo że wypowiadane były w określonych okolicznościach życia narodu, to nie straciły na aktualności. Publikację uzupełniają kazania, jakie głosił.

Opracowanie oparte zostało o szczegółowe kwerendy źródeł, tych powszechnie dostępnych i tych mniej znanych, a więc listy, wspomnienia, kroniki, oryginalne zapiski czynione ręką księdza Bronisława Fili. Powstało też na podstawie rozmów z osobami, które miały związek z osobą kapłana, a więc jego współpracownikami, przyjaciółmi czy krewnymi. Całość wzbogacona została o fotografie archiwalne.

WYPOWIEDZI O KSIĄŻCE:

Temat jest szeroki, bo bogate było życie ks. Fili, wyróżniające się mnogością Jego dzieł. Czasy były trudne, a On potrafił zdziałać tak wiele. Był osobą z charyzmą, gromadził wokół siebie tłumy z okazji różnych uroczystości, a także mobilizował ludzi do działania i doceniał ich pracę. Pełen pomysłów, inicjatywy, energicznie dążył do wyznaczonego celu. Książka opisuje szczegółowo wątki z życia i pracy duszpasterskiej ks. Fili. Zawiera bardzo dużo konkretnej treści, faktów. Jest przez to cennym źródłem wiedzy historycznej nie tylko o ks. Fili, ale i o wydarzeniach regionalnych, krajowych i faktach z odległej historii… [Barbara Wota]

Zaskoczył mnie w książce ogrom materiału faktograficznego, szczegółowe informacje o kolejnych obiektach architektury sakralnej ziemi przemyskiej, ich historii i roli, jaką odegrały. Ksiądz Fila nie był herosem, w przeciwieństwie do bohaterów literackich, lecz człowiekiem z krwi i kości, człowiekiem ogromnej wiary i niespożytej energii. Tym, czego dokonał, można by obdarzyć kilkadziesiąt innych osób, których życie upływa na codziennej krzątaninie z braku inicjatywy czy wiary w to, że może być inaczej… [Wanda Raczyńska-Sroga]

Autor stworzył piękną monografię wielkiego człowieka usytuowaną w bardzo bogatym tle. Te wszystkie towarzyszące i rozbudowane wątki stanowią przy okazji doskonały materiał faktograficzny do innych prac, a postać ks. Bronisława Fili na ich tle jawi się tym bardziej prawdziwie, pięknie i szlachetnie… [Tomasz Petry]

Format: B5
Ilość stron: 392
Oprawa miękka, kolorowa
ISBN 973-83-63930-06-6

Category: Monografie