Mirosław Rzepka

Home / Mirosław Rzepka

Mirosław Rzepka – urodził się w 1979 roku. Od urodzenia mieszka w Budach Łańcuckich. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Żołyni rozpoczął naukę na Uniwersytecie Rzeszowskim. W 2008 r. uzyskał tytuł magistra historii o specjalności archiwalnej. Jego zainteresowania dotyczą głównie historii regionu. Dzieje Bud Łańcuckich (2017) to książka, która zrodziła się z potrzeby serca, mająca na celu pokazanie historii miejscowości od jej pradziejów do czasów współczesnych.