Edward Płocica

Home / Edward Płocica

Edward Płocica (1932–2011) – wykształcenia technik budowlany. Zaraz po wojnie, w 1947 roku mocno zaangażował się w działalność harcerską. Osiągając kolejne stopnie harcerskie, w 1957 roku założył drużynę starszoharcerską „Promieniści” im. A. Mickiewicza, zrzeszającą młodzież jarosławskich szkół średnich. Była to drużyna o charakterze krajoznawczo-turystycznym. Za swoją pracę i zaangażowanie otrzymał stopień harcmistrza.

Przez długie lata pracował w PKZ w Jarosławiu oraz w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, gdzie prowadził nadzór budowlany nad restauracją zabytków architektury, znajdujących się na terenie obecnego Podkarpacia. Przez kilka lat był aktywnym członkiem zarządu Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia.

Edward Płocica był człowiekiem o wszechstronnych zainteresowaniach. Kolekcjonował przedmioty upamiętniające historię – meble, judaika, obrazy, dokumenty, monety itp. Posiadał wspaniałą kolekcję lamp naftowych, której znaczna część znajduje się w Muzeum Lamp Naftowych w Krośnie. Interesował się wielokulturową przeszłością regionu, zbierając pamiątki świadczące o naszej historii. Kochał podróże, zwiedzając bliskie, jak i (w miarę możliwości) dalsze zakątki kraju i Europy.

Korzystając z archiwalnych zdjęć, dokumentów i kronik, będących w jego posiadaniu, postanowił stworzyć historię jarosławskiego harcerstwa. Książkę pt. Jarosławski hufiec harcerzy. Zarys historii w latach 1911–1949, zaczął pisać pod koniec swojego życia, zmagając się z ciężką chorobą. Marzył, aby doczekać się jej wydania. Niestety, udało się to dopiero teraz…