Feliks Sobek

Home / Feliks Sobek

Feliks Sobek urodził się 28 stycznia 1930 r. w wielodzietnej rodzinie w Handzlówce. Syn Pawła i Stefanii z d. Wojnar.
W czasie okupacji w tajnym nauczaniu ukończył dwie klasy gimnazjum, zaś po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej podjął dalszą naukę w gimnazjum i liceum w Łańcucie, które ukończył zdanym w 1948 r. egzaminem maturalnym. Następnie ukończył sześciomiesięczny Państwowy Kurs Nauczycielski w Przemyślu, który uprawniał do nauczania w szkołach podstawowych. Po jego ukończeniu podjął pracę w Państwowym Domu Dziecka w Smoczce k. Mielca. Po odbyciu służby wojskowej w Gdańsku i Słupsku, wrócił do Handzlówki. Tu podjął pracę w Gromadzkiej Radzie Narodowej. Wówczas dał się poznać jako działacz społeczny wielu organizacji oraz aktywnie angażował się w amatorski ruch artystyczny.
W 1959 roku zawarł związek małżeński z Marią Rutą, naczelniczką handzlowskiego urzędu pocztowego. Niedługo potem znalazł zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Handzlówce. Po kilku latach władze oświatowe mianowały go dyrektorem tej placówki. Podjął w tym czasie zaocznie studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, kierunek filologia polska, które ukończył w obroną pracy magisterskiej 1974 r. Dyrektorem miejscowej szkoły podstawowej był do 1984 r.
Jest autorem książek:
Próby poetyckie (1991)
Zarys dziejów szkolnictwa w Handzlówce (1994, z okazji jubileuszu 100-lecia szkoły)
Pisarze ludowi regionu łańcuckiego (2013)

W 1987 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, w 2000 r. Złotą Odznakę ZNP, w 2008 r. medal Zasłużony dla Powiatu Łańcuckiego.

Zmarł 17 kwietnia 2017 r.